Blinkshop

Zadzwoń do nas +48 536-088-901 lub napisz info@blinkshop.pl

-20% na wszystko kod: m20

 
Twój koszyk

Do darmowej wysyłki brakuje: 150,00 zł

suma: 0,00 zł do kasy
Regulamin Konkursu Wielkie Listopadowe Rozdanie

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem konkursu są:

Natura Cold Press Sp. z o.o. ;
BLINK SHOP Joanna Pradellok;
Euphora Paese Sp. z o.o.;
PROGRESSIVEBG Michał Wrzesień;
Navera Sp. z o.o.;
Ocean’s Apart;
Ekomaniaczki;
Glowdust;

zwani dalej “Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”.

1.2. Konkurs realizowany będzie od 30.11.2021 r. (po opublikowaniu postów konkursowego) na profilach @natura_coldpress, @oceansapart.pl, @ekomaniaczki, @silaroslinpl, @fabrykaform, @blinkshoppl, @paese_poland, @glowdust_me w serwisie Instagram (dalej „Profile”). Posty konkursowe pojawią się na każdym z kont. Konkurs trwa do niedzieli 05.11.2021 r. do końca dnia. W kolejny poniedziałek 06.12.2021 r. ogłoszeni zostaną zwycięzcy.

1.3. Miejscem konkursów jest terytorium Polski.

1.4. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na Profilach. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Instagram. Organizator zobowiązany jest zwolnić właściciela serwisu Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszymi konkursami, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego Uczestników.

1.5 Definicje: Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
Regulamin – niniejszy regulamin;
Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;
Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie; Użytkownik – osoba posiadająca konto w serwisie Instagram i korzystająca z Profilu (oglądająca treści zamieszczane na tym profilu, dodające komentarze itp.)

 § 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni Użytkownicy, którzy w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. W przypadku osób niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie Organizator zastrzega sobie prawo do wydania nagrody po otrzymania pisemnej zgody ich opiekunów prawnych/rodziców, dostarczonej Organizatorowi najpóźniej w dniu odbioru nagrody, w dwóch oryginalnych egzemplarzach.

2.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

2.4. Użytkownicy spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie poprzez dodanie komentarza na Profilu pod postem konkursowym (zgodnie z pkt. 3.1 Regulaminu).

2.5. W Konkursie można wziąć udział tylko raz. Dana osoba może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta w serwisie Instagram. W przypadku dokonania przez tą samą osobę kilku zgłoszeń do Konkursu pod uwagę brane będzie tylko pierwsze z nich.

2.6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

2.7. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.

2.9. W każdym poście konkursowym wyłoniony zostanie 1 zwycięzca, łącznie zwycięzców będzie 7. Nagrodą w Konkursie dla zwycięzcy są:

3x dowolna dieta sokowa i zestaw SHOTów mieszanych

voucher o wartości 300 PLN do sklepu Blinkshop

podwójna szkatułka na biżuterię

sugaVida Kurkuma Superblend

set sportowych ubrań Ocean’s Apart

zestaw kosmetyków Paese

świeca Zapachowa x2

palo santo

szałwia

Box Of Magic – zestaw kamieni mocy

§ 3 Zasady przyznawania nagród Konkursowych

3.1. Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu będzie opublikowanie w serwisie Instagram komentarza, story lub postu w odpowiedzi na zadanie konkursowe.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Profilu i nie uwzględnienia w Konkursie Odpowiedzi która narusza obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich. Odmowa uwzględnienia w Konkursie lub usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu Odpowiedzi, które:
• są obraźliwe;
• nawołują do agresji;
• obrażają osoby trzecie;
• zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;
• obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;
• są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy;
• przyczyniają się do łamania praw autorskich;
• propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających;
• propagują nadmierne spożywanie alkoholu;
• zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje;
• zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik;
• zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy);
• są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;
• w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie Odpowiedzi, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
d) naruszają regulamin serwisu Instagram,
Organizator uprawniony będzie także do publikacji treści odpowiedzi w swoich serwisach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych.

3.4. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest nadesłanie najciekawszej Odpowiedzi. Oceny Odpowiedzi Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z Przedstawicieli Organizatora.

3.5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.

3.7. Nagrody w Konkursie określona w pkt. 2.9. powyżej nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju, nagrody zostaną przekazane najpóźniej miesiąc po ogłoszeniu wygranej Zwycięzcy.

3.8. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

§ 4 Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

4.1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie w formie story na Profilach Organizatora 06.12.2021 r.

4.2. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym.

4.3. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

§ 5 Postanowienia Końcowe

5.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Natura Cold Press Sp. Z o.o. i w siedzibie Organizatora.

5.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

5.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium